ТЕСТ
Портал працює в тестовому режимі. Надайте свої пропозиції, як зробити його ще кращим.

Трудовий потенціал

Ринок праці міста Чорткова залежить від змін в економіці, демографічних і соціальних тенденцій, а також від ряду інших специфічних факторів (рівня оплати праці, сезонного характеру виробництва, невідповідності попиту і пропозицій на ринку праці, трудової міграції, «тіньової зайнятості» та ін).

Аналіз зібраної інформації дозволив охарактеризувати реальну ситуацію на ринку праці міста, а саме: чисельність наявного населення в місті станом на 01.01.2018 року склало 29235 осіб; чисельність економічно активного населення – 22 219 осіб.

Реальна ситуація з незайнятим економічно активним населенням міста наступна:

 -37,1 % є трудовими мігрантами (враховуючи короткотермінову міграцію);

-29-47 % зайняті у «тіньовому» секторі економіки (враховуючи тих, хто має частково-«тіньові» доходи).

На 01.07.2018 р. у Чорткові офіційно зареєстровано лише 151 безробітний, оскільки не всі незайняті відповідають умовам набуття статусу «безробітного». Основні характеристики зареєстрованих безробітних:

-за статтю: 50,9% – жінки, 49,1 – чоловіки;

-за віковими групами: до 35 років – 31,5%, 36-44 років – 23,7%, понад 45 років – 44,8%;

-за освітою: загальна середня – 10,6%, професійно-технічна – 36,8%, вища -  52,6%.

В місті за останні роки рівень безробіття (розрахований за методологією МОП) мав тенденцію до зменшення (9,7 ® 9,2), що було спричинено активізацією господарської діяльності ТОВ «Гольські світ компані», ТОВ «СЕ Борднетце-Україна».

У 2017 році створено 564 робочих місць. В оплачуваних громадських та інших роботах тимчасового характеру взяли  участь  37 жителів міста Чорткова. За сприяння Чортківського районного центру зайнятості працевлаштовано 705 жителів міста, в тому числі 151 осіб, які мали статус безробітного.

З метою підвищення конкурентоспроможності на ринку праці за направленням центру зайнятості у 2018 році проходили професійне навчання або підвищували свою кваліфікацію 63 безробітних жителів міста Чорткова.

Аналіз ситуації з кваліфікованою робочою силою у місті (на основі даних Районного центру зайнятості, подано у таблиці «Ситуація з кваліфікованою робочою силою») дозволив визначити наступне:

  • за видами економічної діяльності: кожна третя вакансія пропонується на підприємствах та установах переробної промисловості, 16,3% – вакансій в оптовій та роздрібній торгівлі, 12,3% – діяльність  у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, 12,2% – у сфері освіти, 8,1 – у сфері  охорони  здоров’я та надання соціальної допомоги, по 3,7% – у сфері тимчасового  розміщування й організації харчування та транспорті;
  • за професійними групами: найбільший попит роботодавців спостерігається на робітників з обслуговування, експлуатації устаткування, на кваліфікованих робітників з інструментом, на представників найпростіших професій та на працівників сфери торгівлі та послуг.

Сьогодні місцева влада постала перед рядом проблемних питань щодо організації ефективного місцевого ринку праці з метою забезпечення як уже існуючих так і потенційних суб’єктів господарювання необхідними трудовими ресурсами.

Основними потребами, на які потрібно звернути увагу та розробити дії по зменшенню їх негативного впливу, є низький попит на висококваліфіковану робочу силу, що в свою чергу веде до працевлаштування не за фахом, тим самим втрата кваліфікації та навичок. Друга проблема криється в диспропорції заробітних плат особливо з пропозиціями трудової міграції.

При стратегічному та системному підході до вирішення цих проблем із залученням усіх дотичних сторін можливий прогрес в довгостроковій перспективі.

Основним завданням у частині зайнятості міського населення є створення місцевого партнерства у складі роботодавців, представників місцевої адміністрації,  служби  зайнятості, навчальних закладів, підприємств, установ і організацій з метою стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць, розвитку підприємницької ініціативи містян, посилення конкурентоспроможності кваліфікованих трудових ресурсів на ринку праці.

Особливо важливим, є збір та обробка статистично інформації, яка дозволить проводити відповідний аналіз та прогнози, використовуючи які можна планувати  ефективні заходи. Наявність у міській раді такого Статистичного Бюро, дає змогу стати фасилітатором процесу.

Аналіз вказаної проблематики дозволив визначити наступні переваги та недоліки:

 -основними перевагами поточних методів роботи у вказаному напрямку є: наявність програм  державної служби зайнятості, зорієнтованих на професійну підготовку/перепідготовку, підвищення кваліфікації, профорієнтації та залучення безробітних до організації підприємницької діяльності; здійснення заходів вказаних програм на базі підприємств, в установах, організаціях,  у професійно-технічних та вищих навчальних закладах;

            -основними недоліками є низький рівень залучення місцевих підприємства, установ, організацій, а також  професійно-технічних та вищих навчальних закладів до процесу; робота лише з зареєстрованими безробітними та потенційними випускниками навчальних закладів; у більшості випадків «новоспечені» підприємці припиняють діяльність до 6-8 місяців; тимчасове працевлаштування носить періодичний характер.

За результатами проведених зустрічей та консультацій з представниками влади, бізнесу, громадськості та Чортківського районного центру зайнятості пропонуємо наступні шляхи покращення методів роботи роботи щодо організації ефективного місцевого ринку праці:

  • організація місцевого партнерства у складі роботодавців, представників місцевої адміністрації,  служби  зайнятості, навчальних закладів, підприємств, установ і організацій;
  • дослідження даних попиту і пропозицій на ринку праці, трудової міграції, «тіньової зайнятості»  на постійні основі;
  • розробка тематики програмних заходів, орієнтованих на запит місцевого ринку праці.